Прием

Капацитетът на детската градина е 70 места.

Приемът се осъществява целогодишно.