Колектив

КОЛЕКТИВ

ДГ „Здравец“ за учебната 2020- 2021 година

  • Педагогически персонал
  1. Директор:

Малинка Василева Прокопова

  1. Учители:

Наталия Иванова – старши учител

Теодора Атанасова – учител

Пепа Георгиева – учител

  • Непедагогически персонал
  1. ЗАТС:

Нора Маринова Николова

  1. Медицински сестри:

Цветанка Великова

Стела Гъркова

  1. Детегледач:

Ирена Нечева

  1. Чистач- хигиенист:

Николина Георгиева

Маруся Захариева

Калинка Атанасова

  1. Готвач:

Снежана Димитрова

  1. Огняр:

Тони Атанасов